Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Haziran 2024

Jandarma Astsubay Sınavı 2013

Jandarma Astsubay Sınavı 2013

Ülkemizin yaklaşık %90’ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Temel Kursu:

* Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.

* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine tabi tutulurlar. Daha sonra Astsubay Çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar.

İntibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır.

* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.

* Jandarma Okullar Komutanlığı (Beytepe/ANKARA’da); Jandarma Subay Okulu ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Adalet Akademisi ve T.E.D. Koleji bulunmaktadır.

jamyo

Kursiyerlere Sağlanan İmkanlar :

* Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.

* Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

* Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

* Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkanlarından yararlanabilmektedir.

* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 15 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

* Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar:

a. T.C. Vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

ç. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

d. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

e. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

f. Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

g. Kayıt-Kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer

almak,

ğ. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar :

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları

bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,

(8) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar :

a. Başvuru tarihi başlangıcı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Önlisans son sınıf / mezunu adaylar için 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak, (13 Şubat 1987 ve daha sonra doğmuş olmak.)

(2) Lisans son sınıf / mezunu adaylar için 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak, (13 Şubat 1985 ve daha sonra doğmuş olmak.)

b. İlan edilen Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu çıplak vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar :

a. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-2’de belirtilen üniversitelere bağlı; TABLO-3’teki fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

(Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-4 ve TABLO-5’te belirtilecektir.)

b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Klavuzu TABLO-6’da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 13 Şubat – 09 Mart 2012 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Sınav başvurularının kabul edilmesi, başvuru ücretlerinin belirlenmesi, yazılı sınavın yapılması ve sonuçlarının duyurulması işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Başvurular için kılavuz, aday bilgi formu ve istenecek diğer belge örnekleri ile başvuru merkezleri başvuru tarihinden itibaren ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye ve Jandarma Okullar Komutanlığı’na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 14 Nisan 2012 Cumartesi günü yapılacaktır.

Yazılı sınavın başlama saati, adayların hangi bina ve salonlarda yazılı sınava girecekleri, yazılı sınava gelirken neler getirmeleri gerektiği, sınav süresi, adayların sınavda uymaları gereken kurallar ÖSYM tarafından internette yayımlanacak giriş sınavı kılavuzunda adaylara duyurulacaktır.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim kursuna girecek adaylardan; şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90’ını alan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları başarılı sayılarak ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) Jandarma Okullar Komutanlığınca çağırılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları www.osym.gov.tr ile www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde olacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde (Personel/Öğrenci Alımı bölümünde) yayımlanacaktır.

İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülâkat aşamalarını kapsamaktadır.

Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

Sağlık Muayenesi: Mülâkat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA

Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA

Telefon : (0312) 464 51 06 (Saat 08.00 – 17.30 arası)

İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr

SINAV ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLAR

Sınav ücreti tutarı ve sınav ücretlerinin hangi banka ve hesap numaralarına yatacağı ÖSYM tarafından internette yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.