Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Nisan 2024

2017 Dövizle Askerlik Hakkında Her Şey

2017 Dövizle Askerlik Hakkında Her Şey

2016 yılında düzenlenen yasa gereği, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar, dövizle askerlik imkânından yaralanabiliyorlar.

Bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurabilirler.  38 yaş sınırı içinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuramayan kişiler, 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Yani 38 yaşınızı doldurduğunuz yılın son gününe kadar başvuru hakkınız bulunuyor. Son başvurabileceğiniz tarihi hesaplayabilmeniz için şu hesaptan yararlanabilirsiniz:

Doğum yılınız + 38 = Son Başvuru Tarihi

Örneğin 1979 doğumlu iseniz,

1979 + 38 = 31.12.2017

Başvuruda bulunanların 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinde defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyorlar. Belirtilen 1000 Avro’yu öderken fazla ödeme yapmamanız konusunda dikkat etmelisiniz. askerlik.gen.trÇünkü 1000 Avro’nun üzerinde yapılan ödemeler geri ödenmiyor.

Dövizle askerlik hizmeti için yurtdışında geçirdiğiniz çalışma süresi, şu tür çalışma sürelerini kapsıyor:

– Fiilen bir işte çalışmak

– İşsizlik maaşı almak

– Kısa süreli veya geçici işlerde (part-time) çalışmak

– Gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçinmek

Daha önce yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir müddet çalışan, ancak çeşitli sebepler ile dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmadan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kalan kişilerin, yurtdışındaki çalışma süreleri dikkate alınır. Ancak bu çalışma sürelerini belgelendirmeniz zorunludur.

Başvuru Sırasında Vermeniz Gereken Belgeler

İşçilerin temin etmesi gereken belgeler;

– Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,

– Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve Türkiye’de geçen süreler hariç en az üç yıl fiilen çalıştıklarını kanıtlayan belgeler,

– Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların veya eşi ya da çocuklarının çalışması nedeniyle kendisine bu tür bir yardım da yapılamayanların, maluliyet aylığı veya sosyal yardım kuruluşlarının yardımları ile geçimlerini sağlayanların, kira-banka geliri ve benzeri gelirler ile yaşamlarını sürdürenlerin, bu durumlarını kanıtlayan belgeler,

– Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).

İşverenlerin temin etmesi gereken belgeler;

– Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,

– Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini Türkiye’de geçen süreler hariç en az üç yıl fiilen işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

– Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).

Bir meslek veya sanatı icra edenlerin temin etmesi gereken belgeler;

– Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,

– Bulundukları ülkede en az üç yıl fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

– Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).

Gemi adamlarının temin etmesi gereken belgeler;

– Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az     3 yıl fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi,

– Yerli veya yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı veya yeterlilik belgesi,

– Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya kimlik kartlarını ibraz edebilirler).

– Gemi adamı statüsündeki vatandaşların, yabancı bandıralı gemilerde bir iş sözleşmesine dayanarak gemi adamı statüsü ile ve Türkiye’de geçen süreler hariç en az toplam üç yıl fiilen çalışmaları, ücretlerini yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Türk bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. furkan dedi ki:

    merhaba muayene olduktan sonra meydana gelen herhangi bir hastalık veya sakatlık durumunda çürük alma durumu nasıl oluyor acaba şubeye gidip tekrar mı muayene olunuyor yoksa askere alındıktan sonra mı çürük almak için başvuruda bulunuluyor

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.