Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Haziran 2024

Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alacak

Kara Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er başvurusunda bulunmak isterseniz www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx buradan giriş yapıp sözleşmeli er menüsünden geçiş yapabilirsiniz.

Sözleşmeli Er Süresi

Sözleşmeli erler minimum 3 sene maksimum ise 4 sene görev yapabilirler. Mevcut sözleşmeli er isterse görev süresini 1 sene veya 3 sene daha uzatabilir, fakat bilinmesi gereken bir başka husus sözleşme periyotlarının 7 dönemden fazla olamadığıdır. 7 dönem sonunda sözleşmeli er emekliye ayrılır veyahut kamuda sivil bir göreve geçebilir.

Sözleşmeli Er Maaşları

 HİZMET YILI: 1  yıl  Maaş: 2.400 – 3.596 tl
 HİZMET YILI: 2  yıl  Maaş: 2.568 – 3.697 tl
 HİZMET YILI: 3  yıl   Maaş: 2.628 – 3.698 tl
 HİZMET YILI: 4  yıl   Maaş: 2.687 – 3.857 tl
 HİZMET YILI: 5  yıl    Maaş: 2.747 – 3.928 tl
 HİZMET YILI: 6   yıl    Maaş: 2.807 – 3.988 tl
 HİZMET YILI: 7   yıl    Maaş: 2.866 – 3.999 tl

Ayrıca bu maaşlara ek olarak ikramiyelerde mevcuttur, ocak ve temmuz aylarında 2 kez zam uygulanmaktadır. Genelde zam oranı %3 seviyesindedir.

*bulunulan birliğe göre değişkenlik gösterebilir.

Sözleşmeli Er İkramiyeleri

1 senelik sözleşmeli er ikramiyesi    7.569 TL

2 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  15.139 TL

3 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  30.158 TL

4 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  37.607 TL

5 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  45.056 TL

6 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  52.506 TL

7 senelik sözleşmeli er ikramiyesi  74.853 TL

*bulunulan birliğe göre değişkenlik gösterebilir.

Sözleşmeli Er Özlük Hakları

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıdır.
  • Giyecek, bakım barınma masrafları devlet tarafından karşılanır.
  • Sözleşmeli er adaylarına, eğitim birliğinde eğitime başladığı ön sözleşme tarihinden itibaren, aylık ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenir. Müteakiben sözleşme tarihinden itibaren aylık ücret ödenir.
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün kanuni, 15 gün mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır.
  • Askerlik hizmetini yapmamış ve üç yıl sözleşmeli er olarak görev yapanlar askerlik hizmetini yapmış sayılır.
  • İlk sözleşmeleri sona eren erbaş ve erler ilgili mevzuat doğrultusunda uzman erbaş veya astsubaylığa başvuruda bulunabilirler
  • Sözleşmeli erbaş ve er olarak yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanabilirler.
  • Sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme fesih nedenlerine bağlı olarak hizmet ettikleri süre kadar veya hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar genel sağlık sigortalısı sayılmaya devam ederler.

 

Sözleşmeli Er Başvuru Koşulları

(1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2)     En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(3)            En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ile 31 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar),

(4)            Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5)     Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6)     Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7)     Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(a)       Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b)     Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)     22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8)     Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9)            Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak,

(10)   Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(11)   Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

(12)   Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(13)   Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sözleşmeli Er  Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

(14)   Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.